Home

Algemeen

Dit is de laatste bestuursrapportage van onze Bestuursperiode 2018-2022. In deze rapportage informeren wij u over de eerste tien maanden van 2021.

De opzet van deze bestuursrapportage wijkt niet af ten opzichte van de rapportage van vorig jaar. Toen hebben we de opzet gewijzigd en hebben informatie over het grondbedrijf en investeringen toegevoegd. Ook hebben we, conform vorig jaar, bij de begroting, aan de hand van een memo, een financiële update over de eerste 9 maanden van 2021 gemaakt. Deze Bestuursrapportage bevat ook de mutaties die zijn aangegeven in dit memo. Met de vaststelling van de Bestuursrapportage stellen we de begroting bij.

We sorteren in deze rapportage zoveel mogelijk voor op de jaarstukken 2021 en geven een geprognosticeerd resultaat van de jaarrekening 2021. Daarbij merken we op dat de voorspelling onzeker is door corona. De coronamaatregelen zijn recentelijk weer aangescherpt. Dit kan meerkosten of minder opbrengsten voor onze gemeente met zich meebrengen. Op dit moment hebben we een Bestemmingsreserve corona om de meerkosten of minder opbrengsten op te vangen. In de jaarrekening 2021 gaan we alle financiële effecten als gevolg van corona in beeld brengen en dan ook beoordelen we of deze reserve nog noodzakelijk is.

In de begroting 2022 hebben we geconcludeerd dat er sprake is van een gezonde financiële positie en dat de reservepositie over de gehele bestuursperiode vrijwel gelijk is gebleven. Dat is een goede basis voor de start van een nieuwe bestuursperiode. Dit beeld wordt bevestigd door deze bestuursrapportage. Het geprognosticeerde rekeningresultaat 2021 is positief en wijkt weinig af van de financiële update bij de begroting 2022.      

College van burgemeester en wethouders

Deze pagina is gebouwd op 01/11/2022 11:02:45 met de export van 11/29/2021 09:56:58